Ausflich Events gudd ze wëssen... Projet'en

10 Joer Jugendtreff Norden – vollen Programm fir dech!

Hey:)

een gudd gefelltenen Programm ward op dech. 10 Joer Jugendtreff Norden muss geféiert ginn! Komm an informéier dech an dengem Jugendtreff, Elwen oder Klierf, an begleed eis mat dengen Frenn op den Workshop’s an Ausflich.

Bis geschwenn.

Team Jugendtreff Norden