Events gudd ze wëssen... Projet'en

18.07.2015 – Save the Date

SAVE THE DATE…Den 18. Juli … ass zu Elwen dei grouss 10. Joer Féier vum Jugendtreff Norden

Ee gudd gefelltenen Programm gett den Jugendlechen ugebueden. Mei Informatiounen kommen demnächst!

elo heescht et:
SAVE THE DATE! 18-7-2015 teschent 14.00 -20.00 Auer

 

Du wells hëllefen dëst Fest z’organiséieren? Deng Ideeen interesséieren eis! Komm bis lanscht, an plang mat eis. Mei Informatiounen an dengem Jugendtreff Elwen oder Klierf.

bis geschwenn,
Team Jugendtreff Norden