Ausflich Events gudd ze wëssen...

Dezemberprogramme 2016

Vergiesst net den traditionnellen Raclettenowend – Joeresofschlossiessen.

 

fir all Aktivitéit kanns du dech am Jugendtreff Norden informéieren an unmelden.

E: direction.jsic@elisabeth.lu

T: 99 80 18