Events gudd ze wëssen... Jugendinfolabel

Du wëlls Babysitter ginn? Elo umellen:

Dës Formatioun zum Babysitter erlaabt et dir als offiziell ageschriwwene Babysitter gebucht ze ginn! Eng super Méiglechkeet fir Jonker. D’Formatioun ass zu Klierf am Jugendhaus (11a Klatzewee) an geht vun 09.00-18.00 Auer. Ofschléissend kriss du ee Certificat vun der Formatioun als Babysitter.

 

La formation Babysitter s’adresse aux jeunes qui font du Babysitting ou veulent le faire. La formation te qualifie d’être Babysitter officiel et tu y recevra toutes les informations et compétences nécessaires.

La formation se déroule dans une journée et tu recois ton certificat de réussite à la fin de la formation.