gudd ze wëssen... Jugendinfolabel

Formatioun zum Animateur Brevet A

Am Abrëll hunn mir 14 Jugendlecher konnten zum Animateur forméieren. No dem theoreteschen Deel ward elo nach een Praktikum vun 20 Stonnen op déi Jonk fir sou an der nächster Vakanz kennen als Animateur mat Kanner & Jugendlechen schaffen ze goen.

Des Formatioun gouf vum Service Jeunesse vun elisabeth ugebueden.